Hướng dẫn trả lời câu hỏi Địa lý lớp 9 Bài 8 trang 31 SGK Địa lý 9: Dựa vào bảng 8.3, hãy nêu sự phân bố các cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm chủ yếu ở nước ta?

Trong bài viết trước, chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu những thành tựu chủ yếu trong sản xuất lúa ở nước ta thời kì 1980 – 2002. Qua đó chúng ta thấy được nước ta đang có những bước đi đúng đắn trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Và bài viết ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục giải đáp câu hỏi 3 SGK Địa lý trang 31: Dựa vào bảng 8.3, hãy nêu sự phân bố các cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm chủ yếu ở nước ta? Với câu hỏi này các em sẽ dựa vào bảng số liệu 8.3 và đưa ra những nhận xét từ tổng quát đến chi tiết.

Câu hỏi:
Dựa vào bảng 8.3, hãy nêu sự phân bố các cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm chủ yếu ở nước ta?
Địa lý 9: Hãy nêu sự phân bố các cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm Bài 8 SGK trang 31

Trả lời:
Qua bảng số liệu 8.3, chúng ta có những nhận xét như sau:
  • Các vùng đồng bằng, vùng kinh tế chủ yếu trồng cây công nghiệp, đây cũng là những khu vực phát triển kinh tế trọng điểm.
  • Các vùng miền núi và Tây Nguyên, vùng chuyên canh thì tập trung trồng cây công nghiệp lâu năm.
  • Ở nươc ta, hai vùng được xem là trọng điểm cây công nghiệp đó là Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.
Các em có thể nhìn vào bảng và liệt kê các loại cây cho từng vùng.

Xem thêm: Địa lý 9: Trình bày các thành tựu chủ yếu trong sản xuất lúa thời kì 1980 - 2002 Bài 8 SGK trang 29