Hướng dẫn trả lời câu hỏi Địa lý lớp 9 Bài 8 Câu 2 trang 33 SGK Địa lý 9: Vẽ biểu đồ cột thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi

Ở phần câu hỏi cuối bài học số 8 SGK Địa lý 9, các em cần phải căn cứ vào bảng số liệu để vẽ biểu đồ cột thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi ở nước ta. Để làm được câu hỏi này, các em cần dựa vào kiến thức đã học trong bài áp dụng và theo sát với bảng số liệu đề cho. Vforum sẽ hướng dẫn gợi ý cho các em trả lời câu hỏi này nhé.

Câu hỏi:
Căn cứ vào bảng số liệu dưới đây, hãy vẽ biểu đồ cột để thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi?
Năm
1990
2002
Gia súc 63,9 62,8
Gia cầm 19,3 17,5
Sản phẩm trứng, sữa 12,9 17,3
Phụ phẩm chăn nuôi 3,9 2,4
Tổng số 100,0 100,0

Trả lời:
Địa lý 9: Vẽ biểu đồ cột thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi Bài 8 Câu 2 SGK trang 33

Xem thêm: Địa lý 9: Nhận xét và giải thích sự phân bố các vùng trồng lúa ở nước ta Bài 8 Câu 1 SGK trang 33