Hướng dẫn trả lời câu hỏi Địa lý lớp 9 Bài 9 trang 34 SGK Địa lý 9: Dựa vào bảng số liệu 9.1, hãy cho biết cơ cấu các loại rừng ở nước ta?
Trong bài 9 môn Địa lý, các em sẽ được tìm hiểu về sự phát triển và phân số lâm nghiệp thủy sản. Cụ thể ở bài học này, các em sẽ nắm 2 kiến thức trọng tâm của bài là: Lâm nghiệp và ngành thủy sản. Ở trang 34 SGK Địa lý 9, giáo viên sẽ yêu cầu các em Dựa vào bảng số liệu 9.1, hãy cho biết cơ cấu các loại rừng ở nước ta? Và bài viết này, Vforum sẽ hướng dẫn các em giải quyết vấn đề trên.

Câu hỏi:
Dựa vào bảng số liệu 9.1, hãy cho biết cơ cấu các loại rừng ở nước ta?
Rừng sản xuất
Rừng phòng hộ
Rừng đặc dụng
Tổng cộng
4733,0 5397,5 1442,5 11573,0

Trả lời:
Ở Việt Nam, hiện tại có 3 loại rừng chủ yếu là:
  • Rừng sản xuất: cung cấp gỗ, tạo việc làm cho người dân.
  • Rừng phòng hộ: hỗ trợ phòng chống thiên tai lũ lụt, bão lũ.
  • Rừng đặc dụng: Bảo vệ hệ sinh thái, những giống loài quý hiếm.
Về cơ cấu các loại rừng: 40% rừng sản xuất, 46,6% rừng phòng hộ và 13,6% rừng đặc dụng.

Xem thêm: Địa lý 9: Vẽ biểu đồ cột thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi Bài 8 Câu 2 SGK trang 33