Hướng dẫn trả lời câu hỏi Địa lý lớp 9 Bài 9 Câu 1 trang 37 SGK Địa lý 9: Hãy xác định trên hình 9.2 những vùng phân bố rừng chủ yếu?

Như vậy sau khi học xong bài 9 SGK Địa lý 9, các em đã nắm được những kiến thức trọng tâm của bài học về sự phát triển và phân số lâm nghiệp thủy sản. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến phần trả lời các câu hỏi bài tập ở cuối bài để giúp chúng ta củng cố lại kiến thức đã học. Đầu tiên sẽ là câu 1 trang 37 SGK Địa lý 9: Hãy xác định trên hình 9.2 những vùng phân bố rừng chủ yếu?

Câu hỏi:
Hãy xác định trên hình 9.2 những vùng phân bố rừng chủ yếu?
Địa lý 9: Hãy xác định trên hình 9.2 những vùng phân bố rừng chủ yếu Bài 9 Câu 1 SGK trang 37

Trả lời:
Theo như bản đồ cung cấp ở hình 9.2, chúng ta có thể khoanh các vùng phân bố rừng chủ yếu là:
  • Đông Nam Bộ
  • Trung du và miền núi Bắc Bộ
  • Bắc Trung Bộ
  • Duyên Hải Nam Trung Bộ
  • Tây Nguyên

Xem thêm: Địa lý 9: Những khó khăn do thiên nhiên gây ra cho nghề khai thác nuôi trồng thủy sản Bài 9 SGK trang 36