Đáp án môn sinh mã đề 852 khối B - Đáp án đề thi môn sinh mã đề 852 đại học 2011 khối B


Môn Sinh Khối B
Mã Đề: 852


Đáp án chính thức của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo:
Đề thi:


Click vào đây nếu không thấy đề thi:

diemthi.24h.com.vn/media/exams_anwsers/DE_SINH_B_852_2011.jpg