Đáp án môn sinh mã đề 469 khối B - Đáp án đề thi môn sinh mã đề 469 đại học 2011 khối B


Đáp án chính thức của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo:


Đề thi:


Click vào đây nếu không thấy đề thi:

diemthi.24h.com.vn/media/exams_anwsers/Sinh469_2011.jpg