Đáp án môn sinh mã đề 248 khối B - Đáp án đề thi môn sinh mã đề 248 đại học 2011 khối B


Đáp án chính thức của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo:


Đề thi:
Click vào đây nếu không thấy đề thi:

diemthi.24h.com.vn/media/exams_anwsers/Sinh248_2011.jpg