Đáp án môn sinh mã đề 162 khối B - Đáp án đề thi môn sinh mã đề 162 đại học 2011 khối B


Môn Sinh Khối B
Mã Đề: 162


Đáp án chính thức của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo:

Đề thi:


Click vào đây nếu không thấy đề thi:

http://diemthi.24h.com.vn/media/exam...nh162_2011.jpg