Trích Nguyên văn bởi 0406 Xem bài viết
team lên mình xem cho
cảm ơn bạn, mình vừa làm theo hướng dẫn ở đây thì được rồi ah
youtube.com/watch?v=jSVWccoiBKk