Đáp án môn toán khối D - Đáp án đề thi môn toán khối D đại học 2011 - Đáp án chính thức của BỘ Giáo Dục và Đào tạo sẽ được cập nhật vào ngày mai.


Chú ý: Đây chỉ là phần gợi ý chỉ mang tính chất tham khảo thêm
Đáp án tham khảo kỳ thi ĐH 2011
Môn Toán Khối B
I. Phần Chung
Câu I:
1. Ve do thi
2. m= 2- 2can2
m= 2+ 2can2

Câu II:
1. x= pi/2 + k2pi
x= pi+ k2pi
x= pi/3 + k2pi
x= -pi/3 + k2pi

2. x=6/5
Câu III:
x= can3 + 2pi/3 - ln(2+can3)

Câu IV:
V= (3a^3)/2
d= (acan3)/2


Câu V:
MinP= 23/4 khi a=1,b=2 hoac a=2,b=1

II. Phần riêng:
Câu VIa:
1. N= (0; -2)
N= (6/5; 2/5)
2. M= (5;9;-11)
M= (-3;-7;13)
Câu VIIa:
z= 2-(can3)i
z= -1-(can3)i