thanks for all. mình nghĩ mình biết mình nên làm j rồi.