Trong giờ kiểm tra môn Triết học Mac – Lênin.


Sinh viên ghi tới đoạn “…để chứng minh cho sự vô sản của giai cấp công nhân Lênin nói” Khi đó thầy giám thị đến đứng cạnh bên sinh viên.


Hồi lâu, không thấy sinh viên viết gì thêm giám thị liền hỏi “thế Lênin nói gì vậy em?”.


Sinh viên thoáng chút ngập ngừng rồi lễ phép trả lời “thưa thầy, thầy đi chổ khác thì Lênin mới nói được ạ”.