Phần mềm này là để mô phỏng máy 3D
imageshack.com/a/img924/1863/20Qnxr.jpg

Nhưng khi em mở bằng laptop thì nó không hiện được hình 3D mà chỉ ra 2D như này
imageshack.com/a/img924/6162/5KjUnG.jpg

Cao nhân nào biết cách khắc phục chỉ giúp em với ạ.
Em cám ơn!