Hướng dẫn soạn bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em trong chương trình Ngữ văn 9 ngắn gọn

Soạn bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em lớp 9 ngắn gọn
Nạn đói ở trẻ em là một trong những vấn đề cấp bách hiện nay

Một trong những vấn đề quan trọng, cấp bách mang ý nghĩa toàn cầu hiện nay được nhiều người quan tâm đó là việc chăm lo bảo vệ đến sự phát triển của trẻ em. Và trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ nghiên cứu, phân tích một văn bản về Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em trong SGK Ngữ Văn 9. Bài viết dưới đây Vforum sẽ hướng dẫn các em soạn bài ngắn gọn và dễ hiểu nhất.

Câu 1: Văn bản này (gồm 17 mục) được bố cục thành mấy phần? Phân tích tính hợp lí, chặt chẽ của bố cục văn bản.
Trả lời:
- Bố cục 3 phần:
 • Phần 1: Mục 1 – 7: Phần sự thách thức.
 • Phần 2: Mục 8 – 9: Phần cơ hội.
 • Phần 3: Còn lại: Phần nhiệm vụ.
Ba phần này đều có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Phần 1 và phần 2 là cơ sở, để từ đó rút ra được kết luận ở phần 3.

Câu 2: Ở phần "Sự thách thức", bản Tuyên bố đủ nêu lên thực tế cuộc sống của các em trên thế giới ra sao? Nhận thức, tỉnh cảm của em khi đọc phần này như thế nào?
Trả lời:
Ở phần Sự thách thức, bản Tuyên bố đã nêu lên thực tế cuộc sống của các trẻ em trên thế giới:
 • Đói nghèo, vô gia cư, …
 • La nạn nhân của chiến tranh, phân biệt chủng tộc, bạo hành, …
 • Tỉ lệ trẻ em bị tử vong do suy dinh dưỡng mỗi ngày tăng nhanh.

Câu 3: Qua phần "Cơ hội", em thấy việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong bối cảnh thế giới hiện nay có những điều kiện thuận lợi gì?
Trả lời:
Những điều kiện thuận lợi cho trẻ em qua phần Cơ hội là:
 • Có công ước về quyền trẻ em.
 • Đạt được hiệu quả cao ở nhiều lĩnh vực bằng sự hợp tác và đoàn kết quốc tế.

Câu 4: Ở phần "Nhiệm vụ", bản Tuyên bố đã nêu lên khá nhiều điểm mà từng quốc gia và cả cộng đồng quốc tế cần phải nỗ lực phối hợp hành động, hãy phân tích tính chất toàn diện của nội dung phần này.
Trả lời:
 • Bảo đảm được quyền bình đẳng giữa trẻ em hai giới nam nữ.
 • Bảo đảm được các em hoàn thành việc học đến bậc phổ thông cơ sở.
 • Quan tâm, chăm sóc đế những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, bị tàn tật.
 • Đảm bảo về các chế độ dinh dưỡng, sức khỏe cho các em.
Ta có thể thấy phần nhiệm vụ này đã bao quát được những nhiệm vụ cho từng phương diện quan tâm cho trẻ em. Không chỉ đảm bảo cho trẻ phát triển về thể chất mà còn phát triển về tinh thần.

Câu 5: Qua bản Tuyên bố, em nhận thức như thế nào về lầm quan trọng của vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em, về sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề này?
Trả lời:
Đây là một vấn đề mang tính toàn cầu, bất kỳ quốc gia nào cũng đặt lên hang đầu, bởi trẻ em là những thế hệ tương lai, sẽ là những người kế thừa những tinh hoa và tiếp tục phát triển mạnh hơn.

Trên đây là bài soạn Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em. Qua bài viết này các em có thể thấy việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em là một vấn đề cực kỳ quan trọng mà bất kỳ quốc gia nào cũng quan tâm. Hi vọng bài soạn đã cung cấp những kiến thức cơ bản về nội dung và giá trị của bài học. Hẹn gặp lại và chúc các em học tốt.

Xem thêm: Soạn bài Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh lớp 9 ngắn gọn