Mình cập nhật tới 9% thì nó đứng luôn ko nhích lên nữa. bây h làm sao đây, giúp mình với.