Ở đây, có bao nhiêu bạn chỉ thích ăn cơm nhà (hoàn toàn nghĩa đen) ? Ở SG, mình thấy mọi người đi ăn ở ngoài nhiều hơn thì phải.