Đáp án môn hóa mã đề 153 khối B - Đáp án đề thi môn hóa khối B mã đề 153 đại học 2011 - Đáp án chính thức của Bộ Giáo Dục và đào tạo GD&ĐT


Môn Hóa Khối B
Mã đề : 153

Đáp án chính thức của Bộ Giáo Dục :

Đề thi:


Click vào đây để xem nếu không thấy đề thi.
edu.net.vn/2011/Khoi%20B/Hoa%20hoc/DeHoaBCt_DH_K11_M153.pdf