Đáp án môn hóa mã đề 638 khối B - Đáp án đề thi môn hóa khối B mã đề 638 đại học 2011 - Đáp án chính thức của Bộ Giáo Dục và đào tạo GD&ĐT đang cập nhật


Môn Hóa Khối B
Mã đề : 638

Đáp án:


Lưu ý: Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo, đáp án chỉnh thức của Bộ GD ĐT sẽ được cập nhật vào chiều tối nay.


Đề thi:

edu.net.vn/2011/Khoi%20B/Hoa%20hoc/DeHoaBCt_DH_K11_M638.pdf