Đáp án môn hóa mã đề 429 khối B - Đáp án đề thi môn hóa khối B mã đề 429 đại học 2011 - Đáp án chính thức của Bộ Giáo Dục và đào tạo GD&ĐT


Môn Hóa Khối B
Mã đề : 429

Đáp án chính thức của Bộ Giáo Dục :

Đề thi:


Click vào đây để xem nếu không thấy đề thi.
diemthi.24h.com.vn/media/exams_anwsers/Hoa_B_429_2011.jpg