Đáp án môn hóa mã đề 794 khối B - Đáp án đề thi môn hóa khối B mã đề 794 đại học 2011 - Đáp án chính thức của Bộ Giáo Dục và đào tạo GD&ĐT


Môn Hóa Khối B
Mã đề : 794

Đáp án chính thức của Bộ Giáo Dục :
Đề thi:


Click vào đây để xem nếu không thấy đề thi.
diemthi.24h.com.vn/media/exams_anwsers/HOA_B_794_2011.jpg