Đáp án môn anh mã đề 942 khối D - Đáp án đề thi môn ngoại ngữ khối D mã đề 942 đại học 2011 - Đáp án chính thức của Bộ Giáo Dục và đào tạo GD&ĐT


Môn Anh Khối D
Mã đề : 942


Đáp án:


Đáp án chính thức của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo:

Đề thi:


Click vào đây để xem nếu không thấy đề thi.
diemthi.24h.com.vn/media/exams_anwsers/ANH_D_942_2011.jpg