Đáp án môn anh mã đề 284 khối D - Đáp án đề thi môn ngoại ngữ khối D mã đề 284 đại học 2011 - Đáp án chính thức của Bộ Giáo Dục và đào tạo GD&ĐT


Môn Anh Khối D
Mã đề : 284


Đáp án:


Đáp án chính thức của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo:

Đề thi:


Click vào đây để xem nếu không thấy đề thi.
edu.net.vn/2011/Khoi%20D/Tieng%20Anh/DeAnhDCt_DH_K11_M284.pdf