Hướng dẫn giải đáp bài tập thực hành bài 10 sgk địa lí 9: Em hãy thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng bằng cách vẽ biểu đồ hình tròn?

Trong bài 10 SGK Địa lý 9, các em sẽ được thực hành tìm hiểu về cơ câu diện tích gieo trồng phân theo từng loại cây và sự tăng trưởng của gia súc, gia cầm thông qu những biểu đồ. Và trong bài viết này Vforum sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi ở bài tập 1: Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm cây.

CÂU HỎI: Dựa vào bảng số liệu 10.1 bài 10 sgk địa lí 9:
Địa lý 9: Thể hiện cơ cấu diện tích cây trồng bằng cách vẽ biểu đồ hình tròn Bài 10 Câu1

A, Em hãy thể hiện cơ cấu diện tích cây trồng bằng cách vẽ biểu đồ hình tròn( đường kính năm 1990”22mm”, năm 2002”24mm”)
Trả lời:
Ta có công thức tính cơ cấu diện tích như sau:
%cơ cấu S= cây lương thực= S cây lương thực/tổng S x 100%

Sau khi tính toán ta vẽ được biểu đồ như sau:
Địa lý 9: Thể hiện cơ cấu diện tích cây trồng bằng cách vẽ biểu đồ hình tròn Bài 10 Câu1


B, Từ biểu đồ đã vẽ hãy nhận xét sự thay đổi về quy mô, diện tích gieo trồng của các loại cây?
Trả lời:
  • Đối với cây công nghiệp thì năm 1999 thấp hơn năm 2002 4,9%
  • Đối với cây thực phẩm thì năm 1990 cao hơn năm 2002 là 6,8%
  • Đối với cây lương thực thì năm 1999 thấp hơn so với năm 2002 là 1,9%
=>sự phát triển về cây trồng ở nước ta khá đa dạng

Xem thêm: Địa lý 9: Vẽ biểu đồ biểu diễn thể hiện sản lượng thủy sản Bài 9 Câu 3 SGK trang 37