Hướng dẫn giải bài tập câu hỏi bài tập 2 SGK Địa lý 9 Bài 10: Biểu diễn chỉ số tăng trưởng đàn gia súc qua từng thời kì

Ở bài viết trước, Vforum đã hướng dẫn các em giải bài tập 1 SGK Địa lý 9 Bài 10, bài tập đó đã giúp các em nắm được cơ cấu diện tích cây trồng ở nước ta hiện nay như thế nào. Và tiếp theo, bài viết này Vforum sẽ hướng dẫn các em giải bài tập 2 SGK Địa lý 9: Biểu diễn chỉ số tăng trưởng đàn gia súc qua từng thời kì: 1990, 1995, 2000 và 2002.

Câu hỏi: Dựa vào bảng 10.2 bài 10 sgk địa lí 9
Địa lý 9: Biểu diễn chỉ số tăng trưởng đàn gia súc qua các năm Bài 10 Câu 2

A, Hãy vẽ trên cùng 1 tọa độ đường để biểu diễn tỉ số tăng trưởng gia súc qua các năm 1990, 1995, 2000, 2002
B,Dựa vào bảng 10.2 và biểu đồ vừa vẽ hãy nhận xét và cho biết vì sao đàn gia cầm và đàn lợn tăng trong khi đàn trâu không tăng?

Trả lời:
a.
Địa lý 9: Biểu diễn chỉ số tăng trưởng đàn gia súc qua các năm Bài 10 Câu 2


b.
  • Đàn lợn từ năm 1990 đến năm 2002 tăng trưởng vượt bậc từ 100% đến 189%, đàn gia cầm từ năm 1990 đến 2002 cũng tăng đáng kể từ 100% đến 217,2%, đàn trâu từ năm 1990 đến 2002 giam,r từ 100% còn 96,6%, đàn bò cũng tăng trưởng nhưng ít hơn đàn gia cầm và lợn
  • Nguyên nhân: Do nhu cầu trong cuộc sống của người dân hiện tại là các loài động vật dễ ăn và chủ yếu là giá thành rẻ hợp lí với túi tiền, nên trâu nó có giá trị cao hơn gia cầm và lợn nên mức độ tăng trưởng của nó để phục vụ nhu cầu rất, từ nhu cầu of con người nên hình thức chắn nuôi cũng kéo theo nên đàn trâu không tăng

Xem thêm: Địa lý 9: Thể hiện cơ cấu diện tích cây trồng bằng cách vẽ biểu đồ hình tròn Bài 10 Câu1