Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 11 trang 39 sgk địa lí 9: Nhận xét về mức độ ảnh hưởng của việc phân bố tài nguyên khoáng sản tới phân bố các ngành công nghiệp trọng điểm?

Qua bài 11 trang 39 sgk địa lí 9 các em đã được tìm hiểu về các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp. Từ những kiến thức đã học trên SGK, các em đã được biết về các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp. Để hiểu thêm về mức độ ảnh hưởng của chúng đã có câu hỏi ở giữa bài để các em tìm hiểu. Dưới đây Vforum sẽ giúp các em hiểu thêm về câu hỏi trang 39 sgk địa lí 9: Nhận xét về mức độ ảnh hưởng của việc phân bố tài nguyên khoán sản tới phân bố các ngành công nghiệp?

Câu hỏi:
Nhận xét về mức độ ảnh hưởng của sự phân bố tài nguyên khoáng sản tới phân bố các ngành công nghiệp?

Trả lời:
Những nơi có dân cư tập trung đông đảo, tài nguyên phong phú sẽ mọc lên các khu công nghiệp, những nơi có ít tài nguyên thì các nhà máy khu công nghiệp ít đầu tư. Mỗi vùng với những ngành công nghiệp trọng điểm khác nhau do sự phân bố của các loại tài nguyên không đồng đều. Dẫn đến sự không đồng đều giữa các vùng kinh tế trên cả nước

Xem thêm: Địa lý 9: Biểu diễn chỉ số tăng trưởng đàn gia súc qua các năm Bài 10 Câu 2