Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài địa lí 9 bài 11 sgk trang 40: Hãy cho biết cải thiện hệ thống đường giao thông sẽ mang lại ý nghĩa như thế nào đến sự phát triển của nền công nghiệp hiện nay?

Sau khi học xong bài 11 trang 40 sgk địa lí 9 chắc hẳn các em đã nắm được sự phát triển của các nền công nghiệp, ảnh hưởng của một số nhân tố đến sự hình thành và sự phát triển của ngành công nghiệp đó. Mỗi hình thức tác động sẽ mang lại những ảnh hưởng khác nhau vì vậy mỗi phần học sẽ có câu hỏi để nắm bắt kiến thức kĩ hơn. Sau đây Vforum sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi bài 11 trang 40 sgk địa lí 9: Hãy cho biết việc cải thiện hệ thống đường giao thông sẽ mang lại ý nghĩa như thế nào đến sự phát triển các ngành công nghiệp hiện nay?

Câu hỏi:
Hãy cho biết việc cải thiện đường giao thông sẽ mang lại ý nghĩa như thế nào dến sự phát triển các ngành công nghiệp hiện nay?

Trả lời:
Công nghiệp có phát triển hay không phụ thuộc vào các yếu tố tác động đến nó. Ở đây giao thông trở thành 1 yếu tố vô cùng quan trọng để thúc đẩy công nghiệp phát triển. Giao thông giữ vai trò trong việc vận chuyển lưu thông hàng hóa, đi lại cho công nhân. Ở những nơi có địa hình hiểm trở thì giao thông luôn là yếu tố quan trọng cho việc vận chuyển hàng hóa…vì vậy việc cải thiện đường giao thông sẽ mang lại ý nghĩa rất lớn đối với ngành công nghiệp.

Xem thêm: Địa lý 9: Nhận xét mức độ ảnh hưởng của việc phân bố tài nguyên khoáng sản Bài 11 SGK trang 39