Hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK Địa lý 9 trang 42: Dựa vào hình 12.1, hãy sắp xếp thứ tự các ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta

Trong bài học 12 môn Địa lý 9 về sự phát triển và phân bố công nghiệp, ở giữa bài học, các em sẽ gặp một câu hỏi ở trang 42 SGK Địa lý 9, cụ thể câu hỏi yêu cầu dựa vào hình vẽ biểu đồ, hãy sắp xếp thứ tự các ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta. Với dạng câu hỏi này, các em cần vận dụng kỹ quan sát và một số kiến thức đã học ở mục 2 trong bài, để từ những cơ sở đó đưa ra được câu trả lời chuẩn xác. Và bài viết này Vforum sẽ hướng dẫn các em câu hỏi ở trang 42 SGk Địa lý đơn giản, dễ hiểu nhất.

Câu hỏi:
Dựa vào hình 12.1, hãy sắp xếp thứ tự các ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta theo tỉ trọng từ lớn đến nhỏ.
Địa lý 9: Dựa hình 12.1, sắp xếp thứ tự các ngành công nghiệp trọng điểm nước ta SGK trang 42

Trả lời:
Dựa vào số liệu ở trong biểu đồ trên, chúng ta có thể sắp xếp thứ tự các ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta theo tỉ trọng từ lớn đến nhỏ như sau:
  • Chế biến lương thực thực phẩm (24,4%)
  • Các ngành công nghiệp khác (19,7%)
  • Cơ khí, điện tử (12,3%)
  • Khai thác nhiên liệu (10,3%)
  • Vật liệu xây dựng (9,9%)
  • Hóa chất (9,5%)
  • Dệt may (7,9%)
  • Điện (6,0%)
Ngành chiếm tỉ trọng thấp nhất: Điện với 6%.
Ngành chiếm tỉ trọng lớn nhất: Công nghiệp chế biến thực phẩm (24,4%).
Xem thêm: Địa lý 9: Từ sự phát triển nông ngư nghiệp với công nghiệp chế biến,phân tích ý nghĩa Bài 11 SGK trang 41