Hướng dẫn trả lời câu hỏi ở trang 44 SGK Địa lý 9: Hãy xác định trên hình 12.2 các mỏ than và dầu khí đang được khai thác
Trong bài học 12 SGK Địa lý 9, các em đã được tìm hiểu về sự phát triển và phân bố công nghiệp ở nước ta. Một số ngành công nghiêp trọng điểm ở nước ta hiện nay như: công nghiệp điện, công nghiệp khai thác nhiên liệu, công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm, … Từng ngành công nghiệp có những thế mạnh riêng, phát triển ở từng vùng, khu vực nhất định. Và ở trang 44 SGK Địa lý 9, giáo viên sẽ yêu cầu các em trả lời câu hỏi: Dựa vào hình 12.2, xác định các mỏ than và dầu khí đang được khai thác. Bài viết này Vforum sẽ hướng dẫn giải đáp cho các em câu hỏi trên.

Câu hỏi:
Hãy xác định trên hình 12.2 các mỏ than và dầu khí đang được khai thác?
Địa lý 9: Xác định hình 12.2 các mỏ than và dầu khí đang được khai thác ở nước ta SGK trang 44

Trả lời:
Nhìn trên hình 12.2, chúng ta cần xác định được các mỏ than và dầu khí gồm:
  • Mỏ khí đốt: Lan Tây, Tiền Hải, Lan Đỏ.
  • Mỏ than nâu: Nà Dương
  • Mỏ than đá: Đông Triều, Hòn Gai, Cẩm Phả.
  • Mỏ dầu mỏ: Rạng Động, Bạch Hổ, Hồng Ngọc, Đại Hùng, Rồng.

Xem thêm: Địa lý 9: Dựa hình 12.1, sắp xếp thứ tự các ngành công nghiệp trọng điểm nước ta SGK trang 42