Hướng dẫn trả lời câu hỏi Bài 13 SGK trang 48: Dựa vào hình 13.1, tính tỉ trọng của các nhóm dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất, dịch vụ công cộng và nêu nhận xét?

Ở bài học trước, các em đã được tìm hiểu về cơ cấu và sự phân bố các ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta. Vậy còn ngành dịch vụ ở nước ta hiện nay như thế nào? Nó có vai trò, đặc điểm và phân bố ra sao? Các em sẽ được tìm hiểu qua bài 13 Địa lý 9 về Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ. Và ở phần giữa bài học, các em sẽ gặp một câu hỏi ở trang 48 SGK Địa lý 9: Dựa vào hình 13.1, tính tỉ trọng của các nhóm dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất, dịch vụ công cộng và nêu nhận xét? Bài viết sau Vforum sẽ hướng dẫn các em giải đáp câu hỏi này.

Câu hỏi:
Dựa vào hình 13.1, tính tỉ trọng của các nhóm dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất, dịch vụ công cộng và nêu nhận xét?
ĐỊa lý 9: Tính tỉ trọng các nhóm dịch vụ tiêu dùng, sản xuất, công cộng Bài 13 SGK trang 48

Trả lời:
Nhìn vào hình 13.1, chúng ta có thể chia ra 3 nhóm ngành dịch vụ:
  • Dịch vụ tiêu dùng
  • Dịch vụ sản xuất
  • Dịch vụ công cộng

Tính tỉ trọng của từng loại dịch vụ, các em sẽ dựa vào các số liệu có trong hình và cộng lại:
  • Dịch vụ tiêu dùng = thương nghiệp dịch vụ sửa chữa + khách sạn, nhà hàng + dịch vụ cá nhân và cộng đồng = 36,7 + 8,3 + 6,0 = 51%.
  • Dịch vụ sản xuất = giao thông vận tải, bưu chính viễn thông + tài chính, tín dụng + kinh doanh tài sản, tư vấn = 10,2 + 4,7 + 11,9 – 26,8%.
  • Dịch vụ công cộng = KHCN, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao + quản lí nhà nước, đoàn thể và bảo hiểm bắt buộc = 15,1 + 7,1 = 22,2%.
=> Qua tỉ trọng của từng loại dịch vụ trên cho thấy nước ta đang có những bước tiến trong ngành dịch vụ, đặc biệt là ngành dịch vụ tiêu dùng.

Xem thêm: Địa lý 9: Dựa vào hình 12.3 và 6.2, xác định các trung công nghiệp tiêu biểu nước ta Bài 12 SGk trang 47