Hướng dẫn trả lời câu hỏi Bài 13 trang 49 SGK Địa lý 9: Tại sao các hoạt động dịch vụ ở nước ta phân bố không đồng đều

Sau khi trả lời câu hỏi đầu ở trang 48 trong bài 13 Địa lý 9, các em đã nắm được tình hình, cơ cấu và đặc điểm của nhóm ngành dịch vụ ở nước ta hiện nay. Qua đó các em nắm được nước ta hiện nay có 3 nhóm ngành dịch vụ chủ yếu là: dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất và dịch vụ công cộng. Và ở trang 49 SGK Địa lý 9, các em sẽ gặp một câu hỏi khá là hay: Tại sao các hoạt động dịch vụ ở nước ta phân bố không đồng đều? Bài viết sau Vforum sẽ giúp các em giải đáp câu hỏi này đơn giản và dễ hiểu nhất.

Câu hỏi:
Tại sao các hoạt động dịch vụ ở nước ta phân bố không đồng đều?

Trả lời:
  • Ngành dịch vụ ở nước ta phân bố không đồng đều trước tiên do vị trí, địa hình: Đa số dịch vụ phát triển mạnh ở khu vực đồng bằng, các khu đô thị, thành phố lớn. Còn những nơi ở miền núi, nông thôn thì vẫn hoạt động dịch vụ rất ít.
  • Việc phân bố các hoạt động dịch vụ này phụ thuộc vào một số yếu tố như:
- Nhu cầu.
- Sự phân bổ dân cư không đồng đều.
- Điều kiện: cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật, …
Xem thêm: ĐỊa lý 9: Tính tỉ trọng các nhóm dịch vụ tiêu dùng, sản xuất, công cộng Bài 13 SGK trang 48