Hướng dẫn trả lời câu 1 Bài 13 trang 50 SGK Địa lý 9: Dựa vào nội dung bài học, em hãy lập sơ đồ các ngành dịch vụ theo mẫu
Như vậy, qua bài học 13 Địa lý 9, các em cần nắm được một số kiến thức cơ bản về Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ. Và tiếp theo, để củng cố các kiến thức cho bài học này, chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp một số câu hỏi ở cuối bài học. Bài viết này, Vforum sẽ hướng dẫn các em giải đáp câu 1 trang 50 SGK Địa lý 9: Dựa vào nội dung bài học, em hãy thành lập sơ đồ các ngành dịch vụ theo mẫu.

Câu hỏi:
Dựa vào nội dung bài học, em hãy lập sơ đồ các ngành dịch vụ theo mẫu?

Trả lời:
Để trả lời câu hỏi này, các em cần lật lại những kiến thức trong phần 1: Cơ cấu và vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế. Bên cạnh đó các em cũng cần dựa vào hình 13.1 ở câu hỏi trang 48 SGK Địa lý 9 để giải đáp câu hỏi này chính xác:

Địa lý 9: Hãy thành lập sơ đồ các ngành dịch vụ theo mẫu Bài 13 Câu 1 SGK trang 50


Dịch vụ sản xuất:
  • Giao thông vận tải, bưu chính viễn thông.
  • Tài chính, tín dụng.
  • Kinh doanh tài sản, tư vấn.
Dịch vụ tiêu dùng:
  • Thương nghiệp, dịch vụ sửa chữa.
  • Khách sạn, nhà hàng.
  • Dịch vụ cá nhân và công cộng.
Dịch vụ công cộng:
  • KHCN, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao.
  • Quản lí nhà nước, đoàn thể và bảo hiểm bắt buộc.

Xem thêm: Địa lý 9: Tại sao các hoạt động dịch vụ ở nước ta phân bố không đồng đều Bài 13 SGK trang 49