Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài, bài 15 SGK trang 58 Địa lí 9: Dựa vào biểu đồ các mặt hàng xuất khẩu dưới đây hãy nhận xét và kể tên các mặt hàng xuất khẩu chủ lực mà em biết ở nước ta?

Ở nước ta, nền kinh tế đang dần phát triển và xuất khẩu các loại hàng hóa cũng là 1 trong số các hìh thức kinh doanh mang lại lợi nhuận cao. Có rất nhiều mặt hàng xuất khẩu ra nước ngoài thị trường khá sôi động và đa dạng tuy nhiên để biết được mặt hàng nào là mặt hàng chủ đạo. Qua câu hỏi trang 58 SGK Địa Lí 9 bài 15 Vforum sẽ giúp các em am hiểu thêm về các mặt hàng chủ lực đó: Dựa vào biểu đồ các mặt hàng xuất khẩu dưới đây hãy nhận xét và kể tên các mặt hàng xuất khẩu chủ lực mà em biết ở nước ta?

Câu hỏi:
Dựa vào biểu đồ các mặt hàng xuất khẩu dưới đây hãy nhận xét và kể tên các mặt hàng xuất khẩu chủ đạo mà em biết ở nước ta?
Địa lý 9: Dựa vào các mặt hàng xuất khẩu, nhận xét và kể tên các mặt hàng chủ lực Bài 15 SGK trang 58

Trả lời:
  • Ở nước ta các mặt hàng xuất khẩu rất phong phú và đa dạng. Trong biểu đồ trên cho ta thấy có 3 loại là hàng công nghiệp nặng và khoáng sản, hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp, hàng nông lâm thủy sản. Trong đó hàng công nghiệp nhẹ chiếm tỉ trọng cao nhất đạt 40,6% so với hàng công nghiệp nặng và khoáng sản chỉ có 31,8%, hàng nông lâm thủy sản có 27,6%.
=> Như vậy mặt hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp nhẹ chiếm vị trí quan trọng nhất trên cả nước. Các mặt hàng chủ đạo mà em biết như: lúa gạo, café, may mặc…

Xem thêm: Địa lý 9: Ở Việt Nam nội thương tập trung phát triển ở vùng nào Bài 15 SGK trang