Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài 15 trang 60 SGK Địa lý 9: Nước ta tập trung buôn bán nhiều nhất với thị trường khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vì sao?

Nước ta là nước có địa hình trải dài giáp biển, thị trường sản xuất các mặt hàng công nghiệp ngày càng tiên tiến, để hội nhập kinh tế quốc tế cần phải có những hợp đồng kí kết với các nước lớn trên thế giới, dựa trên bài đã học chúng ta đã biết trong những năm gần đây nước ta xuất nhập khẩu hàng hóa chủ yếu ở các nước thuộc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Để giải thích lí do tại sao trong câu hỏi ở bài 15 trang 60 SGK Địa lý 9: Nước ta tập trung buôn bán nhiều nhất với thị trường khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vì sao? Phần dưới dây Vforum sẽ giúp các bạn lí do vì sao.

Câu hỏi:
Nước ta tập trung buôn bán nhiều nhất với thị trường khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vì sao?

Trả lời:
Nước ta tập trung buôn bán ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vì:
  • Thứ 1: vị trí của nước ta gần khu vực này
  • Thứ 2: có đường biển giao dịch hàng hóa thuận lợi
  • Thứ 3: trình độ sản xuất của nước ta còn yếu kém
  • Thứ 4: nước ta chủ yếu sản xuất các mặt hàng công nghiệp nhẹ…
Xem thêm: Địa lý 9: Kể tên các trung tâm du lịch nổi tiếng ở nước ta Bài 15 SGK trang 60