Hướng dẫn giải bài tập Thực hành bài 16 SGK trang 61 địa kí 9: Vẽ biểu đồ biểu diễn cơ cấu GDP trong giai đoạn 1992 - 2000
Vận dụng những kiến thức đã học về tỉ trọng kinh tế của từng ngành lĩnh vực trên thị trường kinh tế của nước ta. Muốn các em vận dụng tốt những kiến thức đấy vào trong thực tế trong bài 16 SGK Địa lý 9 trang 61 đã đưa ra 1 bài tập hướng dẫn các em để các em nắm bắt được tình hình thực tế trên thị trường của nước ta ra sao. Vforum sẽ hướng dẫn các em giải bài tập này như sau.

Câu hỏi:
Cho bảng số liệu 16.2 dưới đây:
A, Hãy vẽ biểu đồ biểu diễn cơ cấu GDP trong giai đoạn 1992-2000
B, Dựa vào biểu đồ vừa vẽ hãy nhận xét và cho biết tỉ trọng ngành nông lâm ngư nghiệp từ 40,5%giảm xuống còn 23% là như thế nào? Tỉ trọng của khu vực nào tăng nhanh nhất và nó phản ảnh điều gì?
Địa lý 9: Vẽ biểu đồ biểu diễn cơ cấu GDP trong giai đoạn 1992 - 2000 Bài 16 SGK trang 61

Trả lời:
A. Dựa vào bảng số liệu 16.2 trên ta có biểu đồ sau:
Địa lý 9: Vẽ biểu đồ biểu diễn cơ cấu GDP trong giai đoạn 1992 - 2000 Bài 16 SGK trang 61

B. Nhận xét
  • Biểu đồ trên thể hiện rất rõ tỉ trọng GDP qua từng năm của ngành nông lâm nghiệp giảm, công nghiệp xây dựng tăng, dịch vụ tăng.
  • Dựa vào biểu đồ ta có thể thấy nước ta đang có xu hướng đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp hơn so với ngành nông nghiệp
=> Từ đó cho ta thấy nền kinh tế nước ta đang có xu hướng đi lên so với trước đây.

Xem thêm: Địa lý 9: Nước ta tập trung buôn bán chủ yếu ở thị trường Châu Á TBD vì sao Bài 15 SGK trang 60