Đáp án môn toán khối D của Bộ GD & ĐT - Đáp án chính thức môn toán khối D 2011 Bộ Giáo Dục


Tải tại đây:
Đáp án chính thức của Bộ Giáo Dục
Mã:
http://edu.net.vn/2011/Khoi%20D/Toan/DaToanDCt_DH_K11.pdf
edu.net.vn/2011/Khoi%20D/Toan/DaToanDCt_DH_K11.pdf

Đề thi:
Mã:
http://edu.net.vn/2011/Khoi%20D/Toan/DeToanDCt_DH_K11.pdf
edu.net.vn/2011/Khoi%20D/Toan/DeToanDCt_DH_K11.pdf