Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài Địa lý 9 SGK trang 64: quan sát kĩ bảng 17.2 và cho biết sự chênh lệch về dân cư và xã hội giữa 2 vùng miền Tây Bắc và Đông Bắc?

Dựa vào bảng 17.2 bài 17 SGK Địa lý 9 và những kiến thức đã được hc ở toàn bài các em đã được học hỏi thêm về những đặc điểm của vùng ngoài vị trí ra thì còn có những sự chênh lệch giữa Tây Bắc và Đông Bắc 2 vùng khác nhau nên thế mạnh, dân cư, xã hội của từng vùng cũng khác nhau do đó kiến thức để nắm vững vấn đề của 2 vùng này rất trừu tượng và phong phú. Để củng cố bài học giáo viên sẽ hỏi các em một số câu hỏi nhằm nâng cao kiến thức. Để trả lời đầy đủ kiến thức của bài sau đây Vforum sẽ hướng dẫn các em giải đáp các vấn đề ở trang 64 SGK Địa lý 9: dựa vào bảng 17.2 hãy quan sát kĩ và cho biết sự chênh lệch xã hội giữa 2 vùng Tây Bắc và Đông Bắc?

Câu hỏi:
Bảng 17.2 có các số liệu hãy quan sát kĩ và cho biết sự chênh lệch về dân cư và xã hội giữa 2 vùng miền Tây Bắc và Đông Bắc?

Trả lời:
  • Dựa vào kiến thức đã học và bảng số liệu 17.2 cho chúng ta thấy rằng trước hết về mật độ dân số thì ở Đông Bắc luôn luôn cao hơn Tây Bắc do vị trí địa lý vùng Đông Bắc bằng phẳng kèm theo kinh tế phát triển nên thu hút dân đông hơn vùng Tây Bắc.
  • Về các chỉ số như GDP đầu người, người biết chữ, mức độ dân thành thị… ở Đông Bắc đều vượt trội hơn so với vùng Tây Bắc vì Đông Bắc tập trung dân đông, địa hình thuận lợi kinh tế, xã hội phát triển đa ngành đa lĩnh vực.
=> Vì vậy chúng ta có thể thấy được sự chênh lệch khác biệt rõ rệt giữa 2 vùng Tây Bắc và Đông Bắc

Xem thêm: Địa lý 9: Vẽ biểu đồ biểu diễn cơ cấu GDP trong giai đoạn 1992 - 2000 Bài 16 SGK trang 61