Đáp án môn toán khối B của Bộ GD & ĐT - Đáp án chính thức môn toán khối B 2011 Bộ Giáo Dục


Tải tại đây:
Đáp án chính thức của Bộ Giáo Dục
Mã:
http://edu.net.vn/2011/Khoi%20B/Toan/DaToanBCt_DH_K11.pdf
edu.net.vn/2011/Khoi%20B/Toan/DaToanBCt_DH_K11.pdf

Đề thi:
Mã:
http://edu.net.vn/2011/Khoi%20B/Toan/DeToanBCt_DH_K11.pdf
edu.net.vn/2011/Khoi%20B/Toan/DeToanBCt_DH_K11.pdf