Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài của bài 18 SGK trang 68 địa lí 9: hãy xác định khu vực phân bố của loại cây công ngiệp lâu năm như: chè, hồi..

Ở vùng trung du miền núi bắc bộ có nhiều loại hình trồng cây công nghiệp đặc biệt là cây lâu năm. Loại cây này mang lại lợi ích lớn cho kinh tế nơi đây. Vùng này là một trong những vùng chiếm tỉ trọng lớn trong thống kê sản lượng của cả nước qua các năm. Giữa bài 18 SGK trang 68 địa lí 9 có hỏi: hãy xác định khu vực phân bố của các loại cây công nghiệp lâu năm như chè, hồi. Những điều kiện thuận lợi nào giúp cây chè chiếm tỉ trọng lớn cả vè sản lượng và diện tích trên cả nước ( dựa vào hình 18.1). Sau đây Vforum sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu kĩ để trả lời câu hỏi này.

Câu hỏi:
Hãy xác định khu vực phân bố của các loại cây công ngiệp lâu năm như chè..những điều kiện thuận lợi nào giúp cây chè chiếm tỉ trọng lớn cả về sản lượng và diện tích trên cả nước (dựa vào hình 18.1)
Trả lời:
Dựa vào kiến thức đã học trong bài trung du và miền núi Bắc Bộ và hình 18.1 chúng ta có thể thấy khu vực tập trung cây chè nhiều nhất ở địa bàn này là Yên Bái, Thái Nguyên, Sơn La. Ngoài ra còn có loại cây hồi ở Lạng Sơn.
Những điều kiện giúp cây chè chiếm tỉ trọng lớn là:
  • Đây là vùng đồi núi thấp là chủ yếu thuận lợi cho việc trồng các lợi cây này.
  • Đất ở đây chủ yếu là đất feralit màu mỡ giúp cây tăng trưởng và phát triển tốt.
  • Chè là cây thích hợp với khí hậu cận nhiệt đới.
  • Thị trường tiêu thụ chè ở trong và ngoài nước cũng khá là mạnh nên cây chè luôn chiếm vị tỉ trọng cao cả về sản lượng lẫn diện tích.

Xem thêm: Địa lý 9: Hãy cho biết thủy điện Hòa Bình có ý nghĩa như thế nào Bài 18 SGK trang 67