Đáp án chính thức của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo tất các môn thi đại học 2011 khối A B C D

Các bạn tải tại link sau(dùng phần mềm đọc file pdf để đọc):
Mã:
http://edu.net.vn/2011/
edu.net.vn/2011/