Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài 18 SGK trang 69 địa lí 9: dựa vào bảng 18.1 vẽ sơ đồ cột và nhận xét về giá trị công nghiệp ở 2 vùng Đông Bắc và Tây Bắc?

Công nghiệp luôn là xu hướng phát triển kinh tế hiện nay trên cả nước cũng như vùng Đông Bắc và Tây Bắc nước ta. Mỗi ngành có nững giá trị kinh tế khác nhau. Qua bài 18 SGK trang 69 địa lí 9 các bạn đã được tìm hiểu về các ngành công nghiệp ở vùng này để hiểu thêm về giá trị của nó câu hỏi cuối bài sẽ giúp các em nắm bắt được thực tế hiện nay của ngành công nghiệp: dựa vào bảng 18.1 vẽ sơ đồ dạng cột và nhận xét về giá trị công nghiệp ở 2 vùng Đông Bắc và Tây Bắc?

Câu hỏi:
Dựa vào bảng 18.1 hãy vẽ sơ dồ hình cột và nhận xét về giá trị công nghiệp ở 2 vùng Đông Bắc và Tây Bắc?

Trả lời:
Từ bảng 18.1 ta có sơ đồ như sau:
Địa lý 9: Vẽ sơ đồ dạng cột giá trị công nghiệp ở Đông Bắc và Tây Bắc Bài 18 SGK trang 69
Từ sơ đồ đã vẽ chúng ta thấy: giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Đông Bắc tăng lên đáng kể từ năm 1995 đến 2002 từ 6.000 đến 14.000 tỉ đồng. Còn với vùng Tây Bắc thì tỉ trọng thấp hơn so với Đông Bắc. Từ đó ta thấy được tỉ trọng của vùng Đông Bắc có dấu hiệu phát triển hơn nhiều sơ vói Tây Bắc.

Xem thêm: Địa lý 9: Phát triển nghề rừng theo hướng nông lâm ở Bắc Bộ như thế nào Bài 18 SGK trang 69