Bước đầu tiên làm quen với web thì các bạn chắc chắn phải biết đến HTML CSS
thì ở video này chúng ta sẽ cùng làm quen với nó từ việc thiết kế ra 1 giao diện đơn giản để từ đó việc hiểu rõ hơn HTML CSS sẽ rất dễ dàng
https://www.youtube.com/watch?v=tVuEcO6xTfM