Video hướng dẫn các bạn cách tải ảnh lên mạng, upload file lên server trong PHP, tải ảnh tải file lên server trong php
Đây có thể nói là chức năng khá quan trọng trong quá trình nghiên cứu, tìm hiểu và học sâu về PHP.

https://youtu.be/aIVeNzLPkjk