Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài 20 trang 75 SGK địa lí 9: Dựa vào bảng số liệu dưới đây: vẽ sơ đồ thể hiện bình quân đất nông nghiệp trên đầu người trên khu vực Đồng bằng sông Hồng và cả nước(ha/người) và nhận xét?

Đồng bằng sông Hồng là 1 trong những khu vực có diện tích đất nông ngiệp lớn trên cả nước. Chiếm tỉ lệ sản lượng nông nghiệp cao so với cả nước, từ những kiến thức đã được học ở bài 20 các em dã hiểu thêm về những đặc điểm của vùng. Để gúp các em có thêm kiến thức về số lượng đát nông nghiệp của khu vực này ở cuối bài 20 SGK trang 75 có câu hỏi đặt ra là: Dựa vào bảng số liệu dưới đây: vẽ sơ đồ thể hiện bình quân đất nông nghiệp trên đầu người trên khu vực Đồng bằng sông Hồng và cả nước(ha/người) và nhận xét ? Dưới đây Vforum sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi này.

Câu hỏi:
Dựa vào bảng số liệu dưới đây: vẽ sơ đồ thể hiện bình quân đất nông nghiệp trên đầu người trên khu vực Đồng bằng sông Hồng và cả nước(ha/người) và nhận xét ?

Tiêu chí
Đất nông nghiệp
Dân số
Cả nước 9406,8 79,7
Đồng bằng sông Hồng 855,2 17,5

Trả lời:
- Dựa vào bảng số liệu trên ta có thể tính toán và vẽ bản đồ như sau:
Bình quân đất nông nghiệp theo đầu người cả nước là:
9406800 : 79700000 = 0,118 (ha/người).
Tương tự các em cũng tính ra bình quân đất nông nghiệp theo đầu người ở đồng bằng sông Hồng là:
855200 : 17500000 = 0,048 (ha/người)
- Biểu đồ chúng ta vẽ sẽ có dạng biểu độ cột, giúp chúng ta nhận thấy được sự chênh lệch rõ ràng giữa hai nhân tố cần so sánh.
Địa lý 9: Vẽ sơ đồ bình quân đất nông nghiệp đầu người ở đồng bằng sông Hồng Bài 20 SGK trang 75

Từ bản đồ đã vẽ ở trên ta có nhận xét sau đây: Bình quân đất nông nghiệp trên đầu người của cả nước cao hơn nhiều so với khu vực đồng bằng sông Hồng.

Xem thêm: Địa lý 9: Hệ thống đê điều đồng bằng sông Hồng có tầm quan trọng thế nào Bài 20 SGK trang 75