Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài 21 SGK trang 77 địa lí 9: Dựa vào bảng 21.1 hãy so sánh năng xuất trồng lúa của đồng bằng sông Hồng với đồng bằng sông Cửu Long và cả nước?

Theo như chúng ta đã biết nghề trông lúa ở nước ta phổ biến không chỉ ở đồng bằng sông Hồng, sông Cửu Long mà còn có ở các vùng khác trên khắp cả nước. Nông nghiệp chiếm tỉ trọng ở nước ta rất lớn đặc biệt là trồng lúa. Để biết thêm về năng xuất trồng lúa giữa các vùng dựa vào câu hỏi: Dựa vào bảng 21.1 hãy so sánh năng xuất trồng lúa của đồng bằng sông Hồng với đồng bằng sông Cửu Long và cả nước? bài 21 SGK trang 77 địa lí 9. Dưới đây Vforum sẽ giúp các bạn tìm hiểu và đưa ra giải đáp.

Câu hỏi:
Dựa vào bảng 21.1 hãy so sánh năng xuất trồng lúa của đồng bằng sông Hồng với đồng bằng sông Cửu Long và cả nước?
Trả lời
  • Từ hình 21.1 với những kiến thức đã học ta có thể thấy là năng xuất lúa của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước thấp hơn so với năng xuất của đồng bằng sông Hồng.
  • Nhờ vào các điều kiện thuận lợi do thiên nhiên ban tặng khu vực đồng bằng sông Hồng luôn có năng xuất về nông nghiệp trồng lúa cao nhất trên cả nước.

Xem thêm: Địa lý 9: Địa bàn phân bố của ngành công nghiệp trọng điểm Bài 21 SGK trang 77