Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài 21 trang 79 SGK địa lí 9: Hãy trình bày đặc điểm phát triển công nghiệp của vùng đồng bằng sông Hồng trong giai đoạn năm 1995-2002 ?

Như các em đã được học ngoài những đặc điểm phát triển mạnh mẽ về nông nghiệp khu vực đồng bằng sông Hồng còn có những điều kiện phát triển công nghiệp rất mạnh mẽ. Để biết công nghiệp của khu vực này từng bước phát triển qua các giai đoạn như thế nào thì cuối bài 21 có câu hỏi: Hãy trình bày đặc điểm phát triển công nghiệp của vùng đồng bằng sông Hồng trong giai đoạn năm 1995-2002 ? Ngay sau đây các em hãy cùng Vforum đi tìm hiểu và trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi:
Hãy trình bày đặc điểm phát triển công nghiệp của vùng đồng bằng sông Hồng trong giai đoạn năm 1995-2002 ?
Trả lời:
  • Trong giai đoạn từ năm 1995-2002 đồng bằng sông Hồng có sự phát triển công nghiệp khá mạnh mẽ.
  • Từ năm 1995-2002 giá trị sản xuất công nghiệp tăng mạnh nhất là các ngành công nghiệp trọng điểm như: chế biến lương thực thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng,..

Xem thêm: Địa lý 9: Việc đưa vụ đông vào sản xuất chính ở đồng bằng sông Hồng có lợi ích gì Bài 21 SGK trang 78