Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài 21 SGK trang 79 địa lí 9: Hãy cho biết sản xuất lương thực ở vùng đồng bằng sông Hồng quan trọng như thế nào? Việc phát triển sản xuất lương thực ở đây có những thuận lợi và khó khăn gì?
Đồng bằng sông Hồng với ưu thế là sản xuất nông nghiệp, là vùng có sản lượng nông nghiệp, lương thực thực phẩm cao nhất cả nước. Để hiểu thêm và nằm vững kiến thức hơn qua bài đã học. Cuối bài 21 SGK trang 79 địa lí 9 có câu hỏi: Hãy cho biết sản xuất lương thực ở vùng đồng bằng sông Hồng quan trọng như thế nào? Việc phát triển sản xuất lương thực ở đây có những thuận lợi và khó khăn gì? Để cung cấp đủ kiến thức Vforum sẽ hướng dẫn các em giải đáp câu hỏi trên như sau.

Câu hỏi:
Hãy cho biết sản xuất lương thực ở vùng đồng bằng sông Hồng quan trọng như thế nào? Việc phát triển sản xuất lương thực ở đây có những thuận lợi và khó khăn gì?
Trả lời:
  • Việc sản xuất lương thực ở đồng bằng sông Hồng có tầm quan trọng rất lớn trong việc cung cấp lương thực thực phẩm cho khu vực, cung cấp nguồn lương thực cho cả con người và động vật.
  • Tạo công ăn việc làm cho người dân nơi đây.
  • Sản xuất lương thực có những thuận lợi trong việc thâm ccanh mùa vụ, nguồn lao động dồi dào, đất phù sa màu mỡ giúp cho phát triển thâm canh trên diện rộng...
  • Bên cạnh đó còn những khó khăn như: diện tích đất còn hạn chế, thời tiết thất thường bão lũ xảy ra liên tục làm giảm sút năng xuất cây trồng…

Xem thêm: Địa lý 9: Đặc điểm phát triển công nghiệp ở đồng bằng sông Hồng 1995-2002 Bài 21 SGK trang 79