Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài 21 trang 79 SGK Địa lý 9: :Đồng bằng sông Hồng có điều kiện để phát triển du lịch, hãy chứng minh?

Du lịch luôn là vấn đề đang nóng sốt hiện nay. Như các bạn đã biết nước ta có rất nhiều nơi phát triển du lịch, biển, hồ, đầm … hầu hết các vùng trên khắp cả nước đang chú trọng đến phát triển du lịch. Vùng đồng bằng sông Hồng mà chúng ta đang học có những điều kiện gì để phát triển du lịch. Qua câu hỏi ở cuối bài 21 SGK trang 79 địa lí 9 Vforum sẽ cùng các bạn tìm hiểu: Đồng bằng sông Hồng có điều kiện để phát triển du lịch, hãy chứng minh?

Câu hỏi:
Đồng bằng sông Hồng có điều kiện để phát triển du lịch, hãy chứng minh?
Trả lời:
  • Đồng bằng sông Hồng có các khu du lịch như: lăng Bác, chùa một Cột ...
  • Ngoài các địa điểm du lịch được thiên nhiên ưu đãi ra thì ở đây cũng có điều kiện để phát triển du lịch có nhiều thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng...
  • Có hệ thống giao thông rộng lớn liên thông nhiều tỉnh thành trên cả nước …

Xem thêm: Địa lý 9: Sản xuất lương thực ở đồng bằng sông Hồng quan trọng thế nào Bài 21 SGK trang 79