Hướng dẫn giải bài tập thực hành bài 22 trang 80 sgk địa lí 9: Vẽ biểu đồ dạng đường thể hiện tốc độ tăng dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực trên đầu người.

Trong bài học 20 Địa lý 9 ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thực hành một số vấn đề liên quan đến tốc độ gia tăng dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực trên đầu người tại khu vực đồng bằng sông Hồng. Qua đó, chúng ta sẽ biết những thuận lợi và khó khăn đang gặp phải, mức độ ảnh hưởng, ... Và bài viết ngày hôm nay, Vforum sẽ hướng dẫn các em trả lời hai câu bài tập ở trang 80 SGK Địa lý 9 nhanh gọn và đơn giản nhất: Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ gia tăng dân số, sản lượng lương thực, và bình quần lương thực trên đầu người.

Câu hỏi 1:
Vẽ biểu đồ dạng đường thể hiện tốc độ tăng dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực trên đầu người dựa vào bảng 22.1 sgk trang 80 địa lí 9.?
Năm
1995
1998
2000
2002
Dân số 100 103,5 105,6 108,2
Sản lượng lương thực 100 117,7 128,6 131,1
Bình quân lương thực theo đầu người 100 113,8 121,8 121,2

Trả lời:
Từ bảng 22.1 ta có sơ đồ thể hiện tốc độ tăng dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực đầu người như sau:
Địa lý 9: Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng dân số, sản lượng lương thực Bài 22 SGK trang 80
Nhìn vào bảng đồ trên ta có nhận xét như sau giai đoạnh từ năm 1995 đến 2002:
  • Tỉ lệ sản lượng lương thực tăng nhanh.
  • Tỉ lệ bình quân lương thực theo đầu người giảm mạnh.
  • Dân số tăng nhưng chậm hơn so với tỉ lệ sản lượng lương thực.

Câu hỏi 2:
Dựa vào các biểu đồ đã vẽ ở bài 20,21:
  • Ở đồng bằng sông Hồng có những thuận lợi và khó khăn gì trong sản xuất lương thực?
  • Cho biết vai trò của vụ đông trong sản xuất lương thực thực phẩm ở đồng bằng sông Hồng?
  • Việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số tới đảm bảo lương thực của vùng có những ảnh hưởng gì?
Trả lời:
- Sản xuất lương thực ở đồng bằng sông Hồng có nhứng thuận lợi là: khí hậu mùa đông lạnh tạo điều kiện cho việc tăng vụ mùa, hệ thông tưới tiêu đảm bảo,.. khó khăn là diện tích đất trồng còn hạn chế,..
- Ở đây vụ đông kéo dài hơn các mùa vụ khác trong năm, mùa vụ này chủ yếu trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, tạo nguồn thu và cung cấp lương thực cho cả người và động vật.
- Khu vực đang có xu hướng giảm tỉ lệ gia tăng dân số mà lương thực tạo ra thì tăng quá nhanh làm cho lượng lương thực được tạo ra trơt nên thừa do dân số quá ít,..

Xem thêm: Địa lý 9: Đồng bằng sông Hồng có điều kiện phát triển du lịch Bài 21 SGK trang 79