Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài 23 SGK trang 81 địa lí 9: Cho hình 23.1 và 23.2 so sánh tiềm năng của tài nguyên rừng và tài nguyên khoáng sản ở khu vực phía bắc và nam dãy Hoành Sơn?
Ở nước ta cụ thể là vùng Bắc Trung Bộ có các tài nguyên đặc trưng như tài nguyên rừng và các loại khoáng sản có giá trị cao. Đặc biệt ở vùng phía bắc và phía nam dãy Hoành Sơn các loại tài nguyên này cũng có sự khác biệt rất rõ rệt. sau đây Vforum sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu sự khác biệt đó như thế nào qua câu hỏi giữa bài 23 SGK trang 81 địa lí 9: : Cho hình 23.1 và 23.2 so sánh tiềm năng của tài nguyên rừng và tài nguyên khoáng sản ở khu vực phía bắc và nam dãy Hoành Sơn?

Câu hỏi:
Cho hình 23.1 và 23.2 so sánh tiềm năng của tài nguyên rừng và tài nguyên khoáng sản ở khu vực phía bắc và nam dãy Hoành Sơn ?
Trả lời:
  • Đối với vùng phía Bắc: tài nguyên khoáng sản phong phú và nhiều loại hơn như: đá vôi,sắt, thiếc, vàng,…phân bố ở các khu vực chủ yếu như: Thanh Hóa, Nghệ An,.. Tài nguyên rừng ở đây chiếm tỉ lệ cao, diện tích rừng tương đối lớn, có cả các vườn quốc gia…
  • Đối với vùng phía Nam: tài nguyên khoáng sản chiếm tỉ lệ ít hơn chủ yếu phát triển cát và đá vôi. Tài nguyên rừng ở đây có diện tích rừng thất hơn so với vùng phía Bắc

Xem thêm: Địa lý 9: Xác định giới hạn lãnh thổ và ý nghĩa vị trí địa lý Bắc Trung Bộ Bài 23 SGK trang 81