Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài 23 SGK trang 85: Đặc điểm của việc phân bố dân cư ở vùng Bắc Trung Bộ?

Qua bài 23 các em đã được cung cấp thêm về những kiến thức của vùng Bắc Trung Bộ trên lãnh thổ nước ta. Do vị trí địa lí phân bố trên khu vực có vùng cao vùng thấp và mỗi vùng mang một đặc điểm khác nhau nên dẫn đến việc phân bố dân cư cũng khác nhau. Sau đây câu hỏi cuối bài 23 SGK trang 85 địa lí 9: : Hãy nêu đặc điểm của việc phân bố dân cư ở vùng Bắc Trung Bộ? Vforum sẽ giúp các bạn nắm kĩ kiến thức của bài học này.

Câu hỏi:
Hãy nêu đặc điểm của việc phân bố dân cư ở vùng Bắc Trung Bộ?
Trả lời:
  • Đây là khu vực có nhiều dân tộc sinh sống.
  • Địa hình mỗi vùng khác nhau có nơi có địa hình cao nơi có địa hình thấp.
  • Dân cư ở đây chủ yếu sống ở những nơi có địa hình bằng phẳng, tập trung ở các thành phố lớn nơi tập trung các khu công nghiệp …
  • Có một số ít các dân tộc ít người tập trung sinh sống ở các vùng đồi núi.

Xem thêm: Địa lý 9: Điều kiện tự nhiên trong phát triển kinh tế xã hội vùng Bắc Trung Bộ Bài 23 SGK trang 85